Donatii posibile:
1
Pentru M10
2
Pentru Sector 2
3
4
Pentru PLUS
8
Pentru Vlad
10
Pentru Test
14
Pentru POL